Gör livet enklare!

E-handel för industri och detaljhandel

Elektronisk affärskommunikation

Våra produkter

ediNet

Kommunikationsväxel, datainsamling och formatkonvertering

Specialister på elektronisk handel mellan företag

Encode Networks Svenska AB

Hur långt har ni kommit med elektroniska beställningar och fakturor?

Encode är specialister på elektronisk handel mellan företag. Att skicka elektroniska beställningar och fakturor till dina kunder och leverantörer ökar effektiviteten och lönsamheten och minskar antalet fel. Det ger helt enkelt mer tid för annat. Vi har använt våra egenutvecklade produkter för att koppla ihop flera hundra företag med nästan lika många olika affärssystem.

Nyheter

Encode säkrar sina programvaror mot SSL Heartbleed buggen

Vår kommunikationsprodukt redOFTP är i likhet med två tredjedelar av Internets SSL-baserade tjänster föremål för Heartbleed-buggen i funktionsbiblioteket OpenSSL. Nya installationer levereras med senaste korrigerade OpenSSL 1.0.1g. För befintliga installationer finns ett service-pack att installera innehållande OpenSSL 1.0.1g.
2014-04-17

I samband med Volvo Cars vidare etablering i Kina är Encodes expansion ett faktum.

Att europeiska företag etablerar sig och påbörjar tillverkning i världens största ekonomi är inget nytt, men att man har samma höga krav på automatisering och kvalitet gentemot sina nya kinesiska leverantörer som sina europeiska, är något helt nytt. Volvo har i 25 år använt sig av elektroniskt dokumentutbyte och godsmärkning enligt den europeiska bilindustrins standard Odette, något som man vill tillämpa även i Kina.

Sedan av början av maj 2013 tillhandahåller Encode en leverantörsportal till kinesiska leverantörer.
2014-04-10

Nytt systemstöd från Encode hjälper tillverkande industri att arbeta smartare med elektroniska leveransplaner

I många år har underleverantörer haft problem med kvaliteten på leveransplaner. Är kvaliteten dålig leder det till ökade lager på material och leveransproblem vilket i sig är mycket kostsamt.
Encodes Leveransplanehantering TWIM Schedule fungerar som ett komplement till affärssystemet, ett komplement som ger en fullständig överblick av ditt leveransläge i nutid men även historiskt.
2014-04-10

Kunder